Belastingdienst

Stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U hebt als werkgever een ARBO-plan.
  • De stoelmassage maakt een redelijk deel uit van dat ARBO-plan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Voor verdere informatie : www.belastingdienst.nl