Algemene voorwaarden

Behandelingen betaal je meteen  na de behandeling à contant.
Voor erotische massage ben je bij mij aan het verkeerde adres, aanvragen voor deze massage worden niet op prijs gesteld.
Informatie wordt door mij vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming aan derden verstrekt.
Je kunt de behandeling tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren, daarna kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Hygiëne is belangrijk, ik vind het daarom prettig dat je voor de behandeling een douche of bad hebt genomen.
Als je zichtbaar onder invloed bent van alcohol of drugs gaat de behandeling niet door, kosten worden in rekening gebracht.
Bij ziekte is het vaak niet goed een behandeling te ondergaan, neem bij twijfel contact op voor overleg.
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Bedrijven dienen hun factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
De in offerte vermelde tarieven zijn exclucief BTW, reiskosten en andere heffingen van overheidswege.
Cliënten kunnen geen rechten verlenen aan offertes of aanbiedingen indien er redelijkerwijs aangenomen kan worden dat deze kennelijke vergissing of schrijffouten bevatten.